MÜSABAKA DETAYLARI
BAYRAMİÇ CUMHURİYET KUPASI
3.HAFTA
Maç Kodu: 4215
BAYRAMİÇ HALI SAHA
23 Ekim 2023 Pazartesi - 22:00
AYSUN HOBİ
9
BAYRAMİÇ CUMHURİYET KUPASI
3.HAFTA
Maç Kodu: 4215
BAYRAMİÇ HALI SAHA
23 Ekim 2023 Pazartesi - 22:00
ALSANCAK
4